Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:2018
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:poslanecký návrh
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2018, 09:47