Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

53.

17.04.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 13922/2018
  Predkladá: ministerka kultúry
 2. Č.m.: 13914/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 13399/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: 13400/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 13948/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 14069/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 7. Č.m.: 14195/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 14232/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 14402/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 10. Č.m.: 14595/2018
  Predkladá: minister vnútra
aktualizované 19.04.2018, 11:04