Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:14195/2018
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 12.04.2018, 11:35