Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové znenie

Číslo materiálu:13400/2018
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.04.2018, 11:55