Návrh Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)pre programové obdobie 2014-2020

Číslo materiálu:160/2015-100
Rezort:ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.03.2015, 12:08