50. rokovanie LRV SR

20.02.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5235/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 5234/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 5236/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 6357/2018
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
aktualizované 21.02.2018, 11:04