49. rokovanie LRV SR

13.02.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5252/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 5256/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 5247/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 5249/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 5253/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 5251/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 3845/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 5238/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 9. Č.m.: 5233/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 5611/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 11. Č.m.: 5613/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 12. Č.m.: 5686/2018
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 13. Č.m.: 5695/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 14. Č.m.: 5697/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 14.02.2018, 13:00