46. rokovanie LRV SR

09.01.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 51535/2017
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 51786/2017
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 51788/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 54029/2017
  Predkladá: minister kultúry
 5. Č.m.: 136/2018
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 6. Č.m.: 269/2018
  Predkladá: minister zdravotníctva
 7. Č.m.: 52882/2017
  Predkladá: minister zdravotníctva
 8. Č.m.: 52921/2017
  Predkladá: minister zdravotníctva
 9. Č.m.: 52899/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 53858/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 11.01.2018, 08:48