44. rokovanie LRV SR

12.12.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 51863/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 51806/2017
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 51992/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 4. Č.m.: 52061/2017
  Predkladá: vedúci úradu vlády SR
 5. Č.m.: 52051/2017
  Predkladá: vedúci úradu vlády SR
 6. Č.m.: 52013/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 52120/2017
  Predkladá: minister kultúry
 8. Č.m.: 52156/2017
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 13.12.2017, 10:40