Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

19.

11.12.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 10900-0042/2017
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
 2. Č.m.: 2017-15189:6-56AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: S03887-OL-2017
  Predkladá: minister zdravotníctva
 4. Č.m.: 21824/2017/SBPMR/74792-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 13319/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 17179/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 14.12.2017, 12:39