42. rokovanie LRV SR

21.11.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 45355/2017
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 45356/2017
  Predkladá: minister zdravotníctva
 3. Č.m.: 48992/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 49185/2017
  Predkladá: minister obrany
 5. Č.m.: 49447/2017
  Predkladá: Minister financií
aktualizované 22.11.2017, 10:25