40. rokovanie LRV SR

31.10.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 45337/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: 45730/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 3. Č.m.: 47013/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 4. Č.m.: 47144/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 5. Č.m.: 46777/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 47002/2017
  Predkladá: minister hospodárstva
 7. Č.m.: 45105/2017
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 8. Č.m.: 46927/2017
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 9. Č.m.: 47209/2017
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 10. Č.m.: 45749/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 11. Č.m.: 46083/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 12. Č.m.: 46737/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 13. Č.m.: 47018/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 14. Č.m.: 47015/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 15. Č.m.: 47017/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 16. Č.m.: 47171/2017
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
aktualizované 07.11.2017, 13:21