39. rokovanie LRV SR

10.10.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 42394/2017
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 11.10.2017, 14:45