Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

15.

18.09.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 38477/2017/SRR
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 2. Č.m.: 00322/2017-Op
  Predkladá: predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR
 3. Č.m.: 7163/2017-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 4. Č.m.: S05077-OL-2017
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 5. Č.m.: 24695/2017/SEKPS/62357-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 6. Č.m.: 16774/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 20.09.2017, 14:17