Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:00322/2017-Op
Rezort:Úradu na ochranu osobných údajov SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.09.2017, 09:51