33. rokovanie LRV SR

27.06.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 26943/2017
  Predkladá: minister zdravotníctva
 2. Č.m.: 28379/2017
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 28410/2017
  Predkladá: minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
 4. Č.m.: 28128/2017
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 28265/2017
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 6. Č.m.: 28361/2017
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 28.06.2017, 12:53