10. rokovanie HSR SR

10.04.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 00012/2017/63
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
 2. Č.m.: 562/1748/2017/OŠSVS
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 3. Č.m.: 562/1755/2017/OŠSVS
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 4. Č.m.: 2017
  Predkladá: minister financií SR
 5. Č.m.: MF/011084/2017-26
  Predkladá: minister financií SR
 6. Č.m.: 08295/2017/SBPMR/24030-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 7. Č.m.: 08366/2017/SBPMR/24037-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 8. Č.m.: 15924/2017-4120-16130
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 9. Č.m.: 2017-463-36AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 10. Č.m.: 9501/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 10055/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Č.m.: 10925/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 10544/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 12.04.2017, 08:26