Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

4.

19.09.2016, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 550/2016-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 2. Č.m.: 2016-2833-56AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Č.m.: MF/016540/2016-613
  Predkladá: minister financií SR
 4. Č.m.: S07306-OVZ-2016
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 5. Č.m.: S07512-OL-2016
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 6. Č.m.: 20784/2016/110
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR

 7. Č.m.: 44 640/2016/100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 8. Č.m.: 44916/2016/110
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 9. Č.m.: 13320/2016 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 10. Č.m.: 15453/2016 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 14612/2016/C510-SEKPS/47006-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 12. Č.m.: KM-OPVA-2016/003603
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
aktualizované 21.09.2016, 09:12