Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2016

Číslo materiálu:150.688/2015-ANAP
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.11.2015, 07:10