Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2014

Číslo materiálu:150.046/2015-ANAP
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 13.03.2015, 09:37