Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2017

Číslo materiálu:14959/2018-M OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2018, 10:00