82. rokovanie LRV SR

10.03.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 10137/2015
  Predkladá: minister hospodárstva
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 8921/2015
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 9106/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 10133/2015
  Predkladá: minister obrany
 5. Č.m.: 10120/2015
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 6. Č.m.: 10119/2015
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 7. Č.m.: 10716/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 10816/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 9. Č.m.: 10921/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
aktualizované 12.03.2015, 08:28