77. rokovanie LRV SR

16.12.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 42439/2014
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 2. Č.m.: 44362/2014
  Predkladá: minister kultúry
 3. Č.m.: 44143/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 43960/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: 44372/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 44049/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 44236/2014
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 44237/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 44238/2014
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 44395/2014
  Predkladá: minister zdravotníctva
 11. Č.m.: 44398/2014
  Predkladá: minister kultúry
 12. Č.m.: 44502/2014
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 13. Č.m.: 44552/2014
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
 14. Č.m.: 44553/2014
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
aktualizované 17.12.2014, 10:40