76. rokovanie LRV SR

04.12.2014, 09:00
Ministerstvo spravodlivosti SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 42671/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 42670/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 42668/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 4. Č.m.: 43012/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 43183/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
  predseda Úradu priemyselného vlastníctva
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
aktualizované 08.12.2014, 10:37