74. rokovanie LRV SR

04.11.2014, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 38969/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 38714/2014
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 39064/2014
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 39110/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 39843/2014
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 39946/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 06.11.2014, 08:16