73. rokovanie LRV SR

21.10.2014, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 32004/2014
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 37664/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 36928/2014
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 4. Č.m.: 37817/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 38115/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 38284/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 38296/2014
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 8. Č.m.: 38414/2014
  Predkladá: predseda vlády Slovenskej republiky
aktualizované 22.10.2014, 14:00