67. rokovanie LRV SR

26.08.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24617/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 24632/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 30831/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 31006/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 31151/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 31561/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
aktualizované 27.08.2014, 14:29