66. rokovanie LRV SR

19.08.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 28989/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 29998/2014
  Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 30310/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 30641/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 30645/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 6. Č.m.: 30642/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 30043/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 30776/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 30845/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 10. Č.m.: 30890/2014
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 20.08.2014, 09:36