26. rokovanie HSR SR

18.08.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 664.180/2014-FINO
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 101-0041/2014-preds.
  Predkladá: predsedníčka ŠÚ SR
 3. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 483/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 491/2014-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: MF/014 822/2014-634
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: MF/018436/2014-182
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 8. Č.m.: MF/014206/2014-725
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 9. Č.m.: MF/17664/2014-721
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 10. Č.m.: MF/13421/2014-732
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 11. Č.m.: 25094/2014-110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 12. Č.m.: 22562/2014/110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 13. Č.m.: 7096/2014-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 14. Č.m.: 14017/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: 14019/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 16. Č.m.: 14018/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 17. Č.m.: 13463/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 18. Č.m.: 13504/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 19. Č.m.: 13463/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 20. Č.m.: 14925/2014 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 21. Č.m.: 15412/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 22. Č.m.: 14661/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 23. Č.m.: 11356/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 24. Č.m.: 13627/2014 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 25. Č.m.: 13628/2014 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 26. Č.m.: 38415/14-110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
aktualizované 21.08.2014, 11:30