63. rokovanie LRV SR

01.07.2014, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 25731/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 26509/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 26374/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 26405/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 26583/2014
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 01.07.2014, 14:10