23. rokovanie HSR SR

14.04.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 460.298/2014-OVZI
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: MF/9079/2014-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: MF/006278/2014-182
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: MF/012630/2014-264
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: S02766-OL-2014
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 7. Č.m.: 12203/2014-1000-10160
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 8. Č.m.: 13307/2014-1000-13708
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 9. Č.m.: 05744/2014/B340-SOPD/21745-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 10. Č.m.: 5449/2014-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 11. Č.m.: 5280/2014-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 12. Č.m.: 2014-4255/12942:7-30AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 13. Č.m.: 14153/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 14. Č.m.: 8303/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: 2014
  Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
aktualizované 17.04.2014, 09:41