52. rokovanie LRV SR

25.02.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 11490/2014
    Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
aktualizované 25.02.2014, 12:45