46. rokovanie LRV SR

10.12.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 30321/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 30707/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 30691/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 30365/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 31456/2013
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 6. Č.m.: 31458/2013
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 7. Č.m.: 31235/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 8. Č.m.: 31236/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 9. Č.m.: 31105/2013
  Predkladá: minister kultúry
 10. Č.m.: 31444/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 10.12.2013, 14:22