45. rokovanie LRV SR

26.11.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 25177/2013
  Predkladá: minister obrany
 2. Č.m.: 29258/2013
  Predkladá: minister obrany
 3. Č.m.: 25171/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 29707/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 29742/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 6. Č.m.: 29789/2013
  Predkladá: minister kultúry
aktualizované 26.11.2013, 13:35