42. rokovanie LRV SR

15.10.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20941/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 15165/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 25031/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 25628/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 25794/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 15.10.2013, 11:46