19. rokovanie HSR SR

10.10.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 2013
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
  2. Č.m.: 2013-5626/47526:10-sekr.
    Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
aktualizované 11.10.2013, 11:28