41. rokovanie LRV SR

24.09.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23699/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 23691/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 23633/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 23632/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 23631/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 23684/2013
  Predkladá: minister kultúry
 7. Č.m.: 23742/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 23743/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 23806/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 24.09.2013, 13:29