18. rokovanie HSR SR

23.09.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 490.970/2013-OVZI
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 2013/300/004250/01801
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 3. Č.m.: MK-2648/2013-230/15824
  Predkladá: minister kultúry SR
 4. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: MF/013411/2013-421
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: MF/007562/2013-422
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: 7189/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 8. Č.m.: 7147/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 9. Č.m.: 7295/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: 7374/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 11. Č.m.: 599/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 12. Č.m.: 22968/2013/B710-SCR/54678-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 13. Č.m.: 21707/2013/C211-SCDPK/50466-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 14. Č.m.: 21297/2013/C510-SEKPS/55058-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 15. Č.m.: 16936/2013 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 16. Č.m.: 14564/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 17. Č.m.: 15276/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 18. Č.m.: 2013-13621/42802:13-10
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 19. Č.m.: 2013-15621/42196:1-11
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 20. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 21. Č.m.: 666/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 22. Č.m.: 2013
  Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
aktualizované 25.09.2013, 15:16