40. rokovanie LRV SR

17.09.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23169/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 23163/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 23137/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 23156/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 23050/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 23094/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 23092/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 8. Č.m.: 23093/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 9. Č.m.: 22098/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 22697/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 23174/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
 12. Č.m.: 23195/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 23196/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
 14. Č.m.: 23306/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 15. Č.m.: 23307/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 16. Č.m.: 23325/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 17.09.2013, 14:42