38. rokovanie LRV SR

20.08.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20273/2013
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 2. Č.m.: 20371/2013
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 3. Č.m.: 20493/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 20783/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 20777/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 20778/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 20781/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 8. Č.m.: 20785/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 9. Č.m.: 20782/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 10. Č.m.: 20780/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 11. Č.m.: 20779/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 12. Č.m.: 20763/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 13. Č.m.: 20759/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 14. Č.m.: 20766/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 15. Č.m.: 20758/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 16. Č.m.: 20760/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 17. Č.m.: 20762/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 18. Č.m.: 20764/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 19. Č.m.: 20765/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 20. Č.m.: 20769/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 21. Č.m.: 20774/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 22. Č.m.: 20775/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 23. Č.m.: 20776/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 24. Č.m.: 20770/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 25. Č.m.: 20772/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 26. Č.m.: 20771/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 27. Č.m.: 20773/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 28. Č.m.: 20756/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 29. Č.m.: 20757/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 30. Č.m.: 20755/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 31. Č.m.: 20750/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 32. Č.m.: 20736/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 33. Č.m.: 20752/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 34. Č.m.: 20753/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 35. Č.m.: 20754/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 36. Č.m.: 20729/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 37. Č.m.: 20725/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 38. Č.m.: 20747/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 39. Č.m.: 20744/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 40. Č.m.: 20740/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 41. Č.m.: 20732/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 20.08.2013, 13:54