37. rokovanie LRV SR

13.08.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20002/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 2. Č.m.: 20237/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 20238/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 20311/2013
  Predkladá: minister práce,sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 20310/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 20307/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 20304/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Č.m.: 20505/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 9. Č.m.: 20504/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 10. Č.m.: 20339/2013
  Predkladá: minister kultúry
aktualizované 13.08.2013, 16:00