17. rokovanie HSR SR

12.08.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 16034/2013 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 14562/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: 14565/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 14153/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 14563/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: MF/013755/2013-621
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 8. Č.m.: 5938/2013- min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 9. Č.m.: 6759/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: 36465/2013/120
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 11. Č.m.: 2013-7962/22351:2-11
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 12. Č.m.: 08386/2013/B340-SOPD/44412-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 13. Č.m.: 547/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 14. Č.m.: 546/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 15. Č.m.: 560/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 13.08.2013, 11:39