Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky
do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu

Číslo materiálu:14087/2018–M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.06.2018, 08:46