34. rokovanie LRV SR

02.07.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 16551/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 16642/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 3. Č.m.: 16805/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 16815/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: 16811/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 16809/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 16810/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 16816/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 16807/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 10. Č.m.: 16806/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 11. Č.m.: 16813/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 12. Č.m.: 16812/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 02.07.2013, 13:39