33. rokovanie LRV SR

25.06.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12191/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 2. Č.m.: 15621/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 3. Č.m.: 15622/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 15705/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 15707/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
 6. Č.m.: 16111/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 7. Č.m.: 15972/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 15973/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 25.06.2013, 14:03