32. rokovanie LRV SR

11.06.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 14409/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 14414/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 3. Č.m.: 15274/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 14344/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 5. Č.m.: 14494/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: 14983/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 15054/2013
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 11.06.2013, 13:48