30. rokovanie LRV SR

21.05.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 9348/2013
  Predkladá: minister dopravy, výstavby
  a regionálneho rozvoja
 2. Č.m.: 12971/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 12967/2013
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 13354/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 13283/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 6. Č.m.: 13284/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 13359/2013
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 21.05.2013, 15:19