26. rokovanie LRV SR

09.04.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 7158/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 9730/2013
  Predkladá: minister kultúry
 3. Č.m.: 9729/2013
  Predkladá: vedúci úradu vlády
 4. Č.m.: 9417/2013
  Predkladá: podpredseda vlády
  a minister vnútra
 5. Č.m.: 9164/2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: 9438/2013
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 09.04.2013, 15:07