10. rokovanie HSR SR

17.12.2012, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: LPO – 7494/2012
  Predkladá: predsedníčka ÚGKK SR
 2. Č.m.: 21076/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: 23424/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 24247/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: MF/16470/2012-75
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: 1579/2012/SBPMR z. 68319 - M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálnoho rozvoja SR
 7. Č.m.: 02244/2012/SBPMR/z. 68289 - M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálnoho rozvoja SR
 8. Č.m.: 2012-13917/38563-074
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 9. Č.m.: 1829/2012-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 10. Č.m.: KM-OPVA1-2012/005101
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
aktualizované 19.12.2012, 09:11