6. rokovanie HSR SR

24.09.2012, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: MF/17588/2012-622
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 2. Č.m.: MF/14667/2012-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: MF/17069/2012-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: MF/15419/2012-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: MF/19307/2012-72
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: MF/019327/2012-632
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: 16640/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 8. Č.m.: 17625/2012 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Č.m.: 11518/2012-110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 10. Č.m.: 1342/2012-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 11. Č.m.: S06817-OL-2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 12. Č.m.: 07628/2012-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 13. Č.m.: 7149/2012-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 14. Č.m.: 7408/2012- min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 15. Č.m.: vypustený
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 16. Č.m.: 7592/2012-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 17. Č.m.: vypustený
  Predkladá: podpredseda vlády minister vnútra SR
 18. Č.m.: S06840-OL-2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
aktualizované 26.09.2012, 06:59